Fler och fler storföretag som tar sitt ansvar

Idag är vi konsumenter mer medvetna om vad vi handlar och var vi handlar det ifrån än någonsin tidigare, något som självfallet är av godo för hela vår planet. Av denna anledning, samt ett flertal andra, så har allt fler företag med storföretagen i spetsen börjat ta ett allt större ansvar för alla delar av produktionsledet och framför allt miljön. Denna utveckling är precis vad vi behöver för att bevara de resurser som vi har och hitta en balans mellan konsumtion och natur.

Idag är det en himla skillnad när det kommer till hur en ny Helly Hansenjacka skapas eller hur McDonald’s tar hand om sitt avfall, än vad som kunde vara fallet för bara några decennier sedan. Missförstå oss heller inte. Vi menar inte på något vis att någon av de ovan nämnda företagen var några större kålsupare än andra förr i tiden. Faktum är att de kanske till och med skötte sig exemplariskt. Det vi vill ta fasta på är enbart att de hade kunnat komma undan med en rad olika saker för bara ett tiotal år sedan, som aldrig skulle passera obemärkt förbi i dagens värld.

Den utveckling vi har sett under de senaste åren är dock någonting som allt ifrån företagsledningar till vanliga privatpersoner kan vara stolt över, då vi alla har en del i detta konsumtionskretslopp. Fortfarande så är dock konsumtionstrycket alldeles för hårt, någonting som också måste adresseras, men här gör också en rad olika företag ett bra jobb genom att erbjuda kvalitet över kvantitet. För att återgå till jack-exemplet så är det en himla stor skillnad på att behöva köpa en ny jacka varje år mot att köpa en lite dyrare variant som därefter kan användas i fem, tio, eller kanske ännu fler år än så. Vi måste med andra ord också övergå till något annat än den nuvarande slit och släng mentaliteten som många människor besitter och börja bygga på något betydligt hållbarare inför framtiden. Det finns nämligen alltid saker att förbättra!