Det nordiska miljömärket Svanen

svanfamilj

Vill du ha kläder, batterier, papper, smink eller kanske ett bord som är tillverkat med ett miljötänk så ska du titta efter Svanenmärket. Man kan hitta Svanen i hela Norden och förutom varor så miljömärker de även en rad olika tjänster.

Arbetet med Svanen började redan 1989 då det Nordiska Ministerrådet beslutade att de ville ge konsumenterna i de nordiska länderna ett verktyg som på ett bra sätt hjälpte dem att välja varor som uppfyllde ordentliga miljökrav. Märket ser ut som en flygande vit svan med fyra vingpennor på en rund grön bakgrund med vita sträck.

Idag så finns det kriterier för en Svanenmärkning i mer än 50 olika produktgrupper och antalet svanenmärkta produkter är över 30 000. Det är den Nordiska Miljömärkningsnämnden som tar det slutgiltiga beslutet om inom vilka produktgrupper som man ska ta fram kriterier, ett beslut som grundar sig på saker som om det finns stora miljöproblem kopplade till den här sortens produkt och om det går att minska på det samt om en Svanenmärkning skulle bidra positivt till en sådan utveckling.

I Sverige så ansvarar det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB för att behandla ansökningar från företag om att få använda Svanen på sina produkter och kontrollerar att företagen följer de kriterier som gäller.